മുഖവും ശരീരവും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിലനിർത്താൻ

മുഖവും ശരീരവും ഏറ്റവും ഭംഗി ഉള്ളതായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല. ചർമത്തിൽ നാം കൊടുക്കുന്ന പരിചരണം ആണ് സൗന്ദര്യവും നിറവും കൂട്ടാൻ നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച ചർമ പരിപാലന രീതികൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം 

സൗന്ദര്യം നൽകും ഈ അറിവുകൾ

girl, eyes, green eyes-2605526.jpg
🔘പഴുത്ത പപ്പായയുടെ നീര് മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ മുഖക്കുരു മാറും .
🔘 ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ച് തലയിൽ തേച്ചാൽ തലമുടി കൊഴിയുന്നത് മാറും.
🔘 ആര്യവേപ്പില ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയ വെള്ളത്തിൽ തലമുടി കഴുകിയാൽ താരനും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറും.
🔘 മുഖത്ത് എണ്ണമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്പം തക്കാളി നീര് മുഖത്ത് പുരട്ടി ഉണങ്ങുമ്പോൾ കഴുകിക്കളയാം .
🔘തക്കാളി നീരും വെള്ളരിക്ക നീരും തുല്യ അളവിൽ എടുത്ത് യോജിപ്പിച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ കറുത്ത പാടുകൾ മാറുന്നതാണ്.

More
articles