ഒരു ദിവസം എത്ര ആപ്പിള്‍ കഴിക്കാം ? 

എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഉള്ളതും പരിചയം ഉള്ളതും കടകളിൽ ഏത് സീസണിലും ലഭ്യവും ആയ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് ആപ്പിൾ.

ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം.

🔘ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നത്.

🔘 ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കും.

🔘മലബന്ധം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നത്.

🔘വിറ്റാമിൻ C, vitamin A ഇവ നന്നായി അടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട് ആയതിനാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവുള്ളവർക്ക് ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ മതി.

🔘 ശരീര സൗന്ദര്യം മെച്ചപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആപ്പിൾ വളരെ നല്ലതാണ്.

🔘പല്ലുകൾക്ക് നല്ല തിളക്കം കിട്ടാൻ ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.

   ദിവസവും ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഡോക്ടർനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയും പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ആപ്പിൾ മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുണം കൂടുതൽ ലഭിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല ദോഷം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.